Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Chúng tôi, Công ty TNHH hoá chất và vật tư khoa học kỹ thuật Cường Thịnh với tên giao dịch CTSTEC CO., LTD được thành lập năm 2007 là một công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, tư vấn hóa chất, thiết bị trong phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị giáo dục và trang thiết bị y tế.... Chúng tôi là đại diện của hãng NICHIRYO - NHẬT BẢN.